RewindClient.c 6.21 KB
Newer Older
Artem Prilutskiy's avatar
Artem Prilutskiy committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
#include "RewindClient.h"

#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <endian.h>

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

#include <sys/socket.h>
#include <sys/utsname.h>

#ifdef USE_OPENSSL
#include <openssl/sha.h>
#endif

#ifndef HEADER_SHA_H
#include "sha256.h"
#define SHA256_DIGEST_LENGTH SHA256_BLOCK_SIZE
#define SHA256(data, length, hash) \
 { \
  SHA256_CTX context; \
  sha256_init(&context); \
  sha256_update(&context, data, length); \
  sha256_final(&context, hash); \
 }
#endif

#define BUFFER_SIZE  256
#define ATTEMPT_COUNT 5

static int CompareAddresses(struct sockaddr* value1, struct sockaddr_in6* value2)
{
 struct sockaddr_in* value;

 if ((value1->sa_family == AF_INET) &&
   (value2->sin6_family == AF_INET6) &&
   (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&value2->sin6_addr)))
 {
  value = (struct sockaddr_in*)value1;
  return
   (value->sin_addr.s_addr - value2->sin6_addr.__in6_u.__u6_addr32[3]) |
   (value->sin_port    - value2->sin6_port);
 }

 if ((value1->sa_family == AF_INET6) &&
   (value2->sin6_family == AF_INET6))
 {
  // Compare full socket address
  return memcmp(value1, value2, sizeof(struct sockaddr_in6));
 }

 return -1;
}

struct RewindContext* CreateRewindClient(uint32_t number, const char* verion)
{
 struct utsname name;
 struct timeval interval;
 struct sockaddr_in6 address;
 struct RewindContext* context = (struct RewindContext*)calloc(1, sizeof(struct RewindContext));

 if (context != NULL)
 {
  // Create socket

  address.sin6_family = AF_INET6;
  address.sin6_addr = in6addr_any;
  address.sin6_port = 0;
  address.sin6_scope_id = 0;

  interval.tv_sec = 2;
  interval.tv_usec = 0;

  context->handle = socket(AF_INET6, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
  if ((context->handle < 0) ||
    (bind(context->handle, (struct sockaddr*)&address, sizeof(struct sockaddr_in6)) < 0) ||
    (setsockopt(context->handle, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &interval, sizeof(struct timeval)) < 0))
  {
   close(context->handle);
   free(context);
   return NULL;
  }

  // Create supplimentary data

  uname(&name);

  context->data = (struct RewindVersionData*)malloc(BUFFER_SIZE);

  context->length = sizeof(struct RewindVersionData);
  context->length += sprintf(
   context->data->description,
   "%s %s %s",
   verion,
   name.sysname,
   name.machine);

  context->data->number = htole32(number);
  context->data->service = REWIND_SERVICE_SIMPLE_APPLICATION;
 }

 return context;
}

void ReleaseRewindClient(struct RewindContext* context)
{
 if (context != NULL)
 {
  freeaddrinfo(context->address);
  close(context->handle);
  free(context->data);
  free(context);
 }
}

void TransmitRewindData(struct RewindContext* context, uint16_t type, uint16_t flag, void* data, size_t length)
{
 struct msghdr message;
 struct iovec vectors[2];

 size_t index;
 uint32_t number;

 struct RewindData header;

 memset(&header, 0, sizeof(struct RewindData));
 memcpy(&header, REWIND_PROTOCOL_SIGN, REWIND_SIGN_LENGTH);
 
 index = flag & REWIND_FLAG_REAL_TIME_1;
 number = context->counters[index];

 header.type  = htole16(type);
 header.flags = htole16(flag);
 header.number = htole32(number);
 header.length = htole16(length);

 vectors[0].iov_base  = &header;
 vectors[0].iov_len   = sizeof(struct RewindData);
 vectors[1].iov_base  = data;
 vectors[1].iov_len   = length;
 message.msg_name    = context->address->ai_addr;
 message.msg_namelen  = context->address->ai_addrlen;
 message.msg_iov    = vectors;
 message.msg_iovlen   = 2;
 message.msg_control  = NULL;
 message.msg_controllen = 0;
 message.msg_flags   = 0;

 sendmsg(context->handle, &message, 0);

 context->counters[index] ++;
}

ssize_t ReceiveRewindData(struct RewindContext* context, struct RewindData* buffer, ssize_t length)
{
 struct sockaddr_in6 address;
 socklen_t size = sizeof(struct sockaddr_in6);

 length = recvfrom(context->handle, buffer, BUFFER_SIZE, 0, (struct sockaddr*)&address, &size);

 if (length < 0)
  return CLIENT_ERROR_SOCKET_IO;

 if (CompareAddresses(context->address->ai_addr, &address) != 0)
  return CLIENT_ERROR_WRONG_ADDRESS;

 if ((length < sizeof(struct RewindData)) ||
   (memcmp(buffer, REWIND_PROTOCOL_SIGN, REWIND_SIGN_LENGTH) != 0))
  return CLIENT_ERROR_WRONG_DATA;

 return length;
}

int ConnectRewindClient(struct RewindContext* context, const char* location, const char* port, const char* password, uint32_t options)
{
 struct addrinfo hints;

 struct RewindData* buffer = (struct RewindData*)alloca(BUFFER_SIZE);
 ssize_t length;

 size_t attempt = ATTEMPT_COUNT;
 uint8_t* digest = (uint8_t*)alloca(SHA256_DIGEST_LENGTH);

 struct RewindConfigurationData data;

 // Resolve server IP address

 if (context->address != NULL)
 {
  freeaddrinfo(context->address);
  context->address = NULL;
 }

 memset(&hints, 0, sizeof(hints));
 hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM;
 hints.ai_flags = AI_ADDRCONFIG;
 hints.ai_family = AF_UNSPEC;

 if (getaddrinfo(location, port, &hints, &context->address) != 0)
 {
  // Could not resolve address
  return CLIENT_ERROR_DNS_RESOLVE;
 }

 // Do login procedure

 while (attempt > 0)
 {
  TransmitRewindData(context, REWIND_TYPE_KEEP_ALIVE, REWIND_FLAG_NONE, context->data, context->length);
  length = ReceiveRewindData(context, buffer, BUFFER_SIZE);

  if (length < CLIENT_ERROR_SOCKET_IO)
  {
   // Possible we got socket timeout
   return length;
  }

  switch (buffer->type)
  {
   case htole16(REWIND_TYPE_CHALLENGE):
    length -= sizeof(struct RewindData);
    length += sprintf(buffer->data + length, "%s", password);
    SHA256(buffer->data, length, digest);

    TransmitRewindData(context, REWIND_TYPE_AUTHENTICATION, REWIND_FLAG_NONE, digest, SHA256_DIGEST_LENGTH);
    break;

   case htole16(REWIND_TYPE_KEEP_ALIVE):
    if (options != 0)
    {
     data.options = htole32(options);

     TransmitRewindData(context, REWIND_TYPE_CONFIGURATION, REWIND_FLAG_NONE, &data, sizeof(struct RewindConfigurationData));
     break;
    }

   case htole16(REWIND_TYPE_CONFIGURATION):
    return CLIENT_ERROR_SUCCESS;
  }

  attempt --;
 }

 return CLIENT_ERROR_ATTEMPT_EXCEEDED;
}